Çerez Politikamız

Çerez Politikamız

RADYUM TEKSTİL MEDİKAL DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
İNTERNET SAYFASI ÇEREZ POLİTİKASI

 
Bu Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) Radyum Tekstil Medikal Dış Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (“RADYUM”) tarafından yönetilen web sitelerinde (“RADYUM siteleri”) kullanılmakta olan çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
RADYUM olarak sitelerimizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu kapsamda işbu Çerez Politikası içeriğini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.


1. Çerez Nedir?
Çerezler (cookies) bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bu web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda; giriş yapılan IP adresi, oturum bilgileri, erişilen sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı, telefon numarası ya da adres gibi verileri içermez. Çerezler aracılığıyla, ziyaret ettiğiniz web sitesinin cihazınızda bilgi saklaması ve bu bilgileri daha sonraki ziyaretlerinizde kullanması mümkün olmaktadır.  

Web teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiş bulunan çerezlerin temel işlevleri giriş yaptığı siteden en verimli şekilde faydalanabilmesi için ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır. Bir web sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmaktadır; bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan web siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun siteyi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.


 
2. Çerez Türleri Nelerdir?
Depolanma süreleri ve kaynağına bağlı olarak temel çerez türleri;
 
Çerez Türü Açıklama
Birincil Çerezler Ziyaret edilen web sitesi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezleri Ziyaret ettiğiniz web sitesi dışındaki siteler tarafından oluşturulur. Bu siteler, ziyaret ettiğiniz web sayfasında gördüğünüz ilan veya resim gibi içeriğin bir kısmına sahiptir.
Oturum Çerezleri
(Session Cookies)
Ziyaret edilen web sitesinde sayfalar arasında gerçekleştirilen gezintiler sırasında yapılan işlemlerin takibinin sağlanabilmesi için, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan ve olup web tarayıcısının kapatılmasıyla kendiliğinden silinen çerezlerdir
Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)
Bu çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak için kullanılan ve tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya tarayıcınız tarafından geçici çerez dosyalarındaki periyotlarla silininceye kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
 


3. Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Sitelerimizde kullanılan çerez türleri;

Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
Analitik Çerezler İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
 
 

4. Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?
Çerezleri kullanmamızın başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
 • İnternet sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek,
   
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan genel bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek,
   
 • İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Şirketimizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak.
 
Çerezler üzerinden topladığımız veriler kimliğinizin belirlenmesi, şahsınız özelinde profilleme yapılması veya site haricindeki web sitelerindeki faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmadığı gibi; şifreniz gibi hassas nitelikteki bilgiler de kullandığımız çerezlerde depolanmamaktadır.  
 
 

5. Çerezlerin Yönetimi
Çerezler genellikle web tarayıcıları tarafından otomatik olarak kabul edilmektedir. İnternet ziyaretçileri, kullanılan tarayıcının olanak tanıması halinde tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirme/özelleştirme olanağına sahiptirler.

Kullanılan tarayıcının sunmuş olduğu olanaklara göre kullanıcının; çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme olanağı bulunmaktadır.

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 


Web Tarayıcı Çerez Ayarlarını Değiştirmek İçin Detaylı Bilgi 
 
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
 


6. Çerezler Hakkında Daha Fazla Bilgi
Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimiz www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirler.
 
Web sitemizde kullanabileceğimiz çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye www.radyum.com.tradresli internet sitesinde yer alan “İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni”nden ulaşabilirsiniz.

7. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda yer alan haklara sahiptirler;
 • RADYUM tarafından kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   
 • RADYUM tarafından işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Mevzuat Gereği Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
   
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
   
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
   
 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
   
 • KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:
   
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
   
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
   
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
   
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerine ilişkin hak taleplerini, kimliklerini doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vb.) Birlik Mah. 428. Cad. No:4 Çankaya/Ankara” adresine noter vasıtasıyla ya da elden iletebileceklerdir.

Veri sahipleri, “Veri Sahibi Başvuru Formu”na Şirketimizin “www.radyum.com.tr ” adresli internet sitesinden ulaşabilirler.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilir.

Kişisel veri sahibinin, Politikanın 7.1. maddesinde yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak iletmesi durumunda, RADYUM talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Şirketimiz, Başvuru Sahibi ’ne yazılı olarak vereceği cevapla başvuruyu kabul edebileceği gibi; kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir:
 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi
 • Başvuru usulüne uyulmaması
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması